Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingegaan. Er is al veel over geschreven en te vinden. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje, zodat je weer helemaal op de hoogte bent.

1. Transitievergoeding
Als je een arbeidsovereenkomst met een medewerker niet verlengd of op initiatief van jou als werkgever op een andere manier beëindigd, heeft de medewerker vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding. De vergoeding is gelijk aan 1/3 maandsalaris voor elk gewerkt jaar.

2. Ketenregeling
De ketenregeling is 3x3x6. Dat betekent dat je 3 bepaalde tijd contracten mag geven in 3 jaar, voordat je een contract voor onbepaalde tijd moet aanbieden. De 6 staat voor de periode waarin je afscheid van elkaar neemt, voordat je weer een nieuwe keten kunt starten.

3. Oproepcontracten

Je spreekt van een oproepcontract als de urenomvang van de arbeid niet is vastgelegd en de oproepkracht geen recht heeft op loon als de overeengekomen arbeid niet is verricht.

Waar moet je rekening mee houden?
– Als de arbeidsomvang niet duidelijk is dan moet je als werkgever de oproepkracht minstens 4 dagen van te voren oproepen. Gebeurt dat niet? Dan is de oproepkracht niet verplicht om te komen werken.
– De oproepkracht moet bij een oproep voor minimaal 3 uur betaald worden.
– Als je als werkgever de oproep binnen 4 dagen voor aanvang van de werkzaamheden intrekt, moet je de oproepkracht toch het loon uitbetalen dat hij zou hebben verdiend als hij die periode wel had kunnen werken.

4. Versoepeling ontslagrecht

Er is een extra ontslaggrond bijgekomen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, namelijk de i-grond (ook wel cumulatiegrond genoemd). Dat betekent dat je als werkgever meerdere ontslaggronden kunt combineren om de arbeidsovereenkomst met de medewerker alsnog te laten beëindigen door de rechter.

5. Payrolling

Een payrollmedewerker krijgt nu precies dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn getreden bij de werkgever.

6. WW premie

De hoogte van de WW-premie is nu afhankelijk van het arbeidscontract dat je als werkgever met de medewerker overeenkomt. Een werkgever die een medewerker een contract voor onbepaalde tijd en voor een vast aantal uren aanbiedt, betaalt een lagere WW premie dan een werkgever die een medewerker een contract voor bepaalde tijd aanbiedt.

Heb je nog vragen over de WAB? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen je graag verder!