Privacy verklaring Office Recruiters

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen als je van onze diensten gebruik maakt en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snap je precies hoe wij werken.

Wat doet Office Recruiters met jouw gegevens?
Office Recruiters respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Wij gebruiken je gegevens voor de uitvoering van onze werving & selectie activiteiten. Aanvullende gegevens kunnen worden gevraagd indien nodig om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy verklaring tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Jouw gegevens worden opgeslagen in ons recruitmentsysteem. Als er een vacature bij ons binnenkomt gaan wij kijken of deze aansluit bij jouw gegevens. Wanneer wij denken dat de vacature interessant voor je zou kunnen zijn, nemen wij graag contact met je op. Dat doen wij telefonisch, per email of via WhatsApp.

Wij bewaren jouw gegevens na inschrijving voor een periode van 1 jaar. Na 1 jaar nemen wij contact met je op om te vragen of wij je gegevens nog mogen bewaren. Indien je daar geen prijs op stelt, verwijderen wij jouw gegevens. Natuurlijk kun je op elk desgewenst moment ons verzoeken om je gegevens te verwijderen.

Jouw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om:

 • je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verschaffen over onze vacatures
 • jouw geschiktheid te kunnen beoordelen
 • een bemiddelingsrelatie met je aan te kunnen gaan en te onderhouden
 • toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en sociale zekerheidswetgeving na te kunnen leven.

Welke gegevens verzamelt Office Recruiters?
Wij verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om je te kunnen bemiddelen naar een leuke nieuwe baan. Dat zijn in eerste instantie de volgende gegevens:

 • NAW gegevens, emailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens;
 • Geslacht;
 • Curriculum Vitae en informatie over opleiding en werkervaring;

Als we je uitnodigen voor een persoonlijk gesprek dan maken wij daar een korte introductietekst voor de opdrachtgever van. Dit verslag slaan wij ook op in jouw dossier. Dit geldt tevens voor met jouw toestemming ingewonnen referenties. Uiteraard delen wij jouw cv en het persoonlijke verslag alleen met bedrijven die we met jou besproken hebben en waar jij toestemming voor gegeven hebt.

Als je via Office Recruiters in dienst treedt bij een opdrachtgever, verwerken wij ook de volgende gegevens:

 • Bankrekeningnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Burgerlijke status;
 • Kopie legitimatie;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor expliciet toestemming is gegeven

Wil je precies weten welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen? Je kan deze te allen tijde opvragen, bijvoorbeeld via een mail naar info@officerecruiters.nl.

Wie kan jouw gegevens inzien?
Alle medewerkers van Office Recruiters kunnen jouw gegevens inzien, om je zo goed mogelijk te helpen bij het vinden naar een nieuwe baan.

Office Recruiters werkt samen met de volgende partijen:

 • Flexhub ontvangt, bij uitzenden of detachering, alle gegevens die nodig zijn voor de verwerking en uitbetaling van je salaris. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Flexhub voor meer informatie (https://cdn.praivacy.eu/privacy/www.paytra.nl/nl/pdf)

Office Recruiters verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt altijd het recht om de door Office Recruiters opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en /of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar info@officerecruiters.nl. Via deze mail kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Office Recruiters en kom je er met ons niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Office Recruiters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@officerecruiters.nl.

Contactgegevens
Office Recruiters
info@officerecruiters.nl

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Verklaring van Office Recruiters, dan kan je ons altijd per e-mail of WhatsApp een bericht sturen of telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt laten wijzigen of verwijderen.