Het nieuwe jaar staat voor de deur en dan gaan er weer nieuwe wetten en regels in op het gebied van personeel. Wat verandert er in 2024 op het gebied van wet- en regelgeving voor personeel? Wij zetten een aantal belangrijke wijzigingen op een rijtje.

  1. Verhoging minimumloon

Het vastgestelde minimumloon per dag, week en maand verdwijnt. Werkgevers moeten voortaan minimaal het wettelijk minimumuurloon gaan betalen. Werknemers van 21 jaar en ouder hebben vanaf 1 januari 2024 recht op een minimum uurloon van € 13,27.

  1. Verhoging reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2024 gaat de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,21 naar naar € 0,23 per kilometer.

  1. Vrije ruimte werkkostenregeling weer terug bij af

In 2023 ging de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Dit was een tijdelijke maatregel, dus geldt vanaf 1 januari 2024 weer het gebruikelijke tarief van 1,92%

  1. OV vergoeding

Vanaf 2024 mag een OV-kaart onbelast worden vergoed of verstrekt. Voorwaarde is wel dat de werknemer de OV-kaart ook voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) gebruikt.

  1. STAP-budget wordt SLIM

Het STAP-budget wordt op 1 januari 2024 stopgezet. Het budget wordt omgezet naar het budget van de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM). Werkgevers kunnen tot € 25.000 krijgen voor de opleiding en ontwikkeling van werknemers.

  1. Pensioen – toetredingsleeftijd naar 18 jaar

De toetredingsleeftijd voor pensioenregelingen gaat van 21 jaar naar 18 jaar. Voor bedrijven die hun werknemers pensioen aanbieden, betekent dit dat ze hun pensioenregelingen moeten aanpassen. Ze moeten ervoor zorgen dat werknemers vanaf 18 jaar ook mee kunnen doen met de pensioenregeling.

  1. Transitievergoeding

De verwachte maximale transitievergoeding gaat in 2024 naar € 94.000,- bruto (behalve voor mensen met een hoger jaarloon dan dat, voor hen is het jaarloon het maximum). Dit stond in 2023 op € 89.000 bruto.

  1. Verplichte CO2-rapportages bij meer dan 100 werknemers

Vanaf 2024 zijn organisaties met 100 werknemers of meer verplicht om een CO2-rapportage in te dienen. Deze rapportage moet de CO2-uitstoot omvatten die wordt veroorzaakt door zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van hun medewerkers. Werkgevers moeten gegevens verzamelen voor het jaar 2024 en deze uiterlijk op 30 juni 2025 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar de CO2-uitstoot wordt berekend.